MEOgraphy.nl | Algemene voorwaarden

 

Betaling:

 

Voor alle paketten geldt een aanbetaling van 50%. Deze dient een week voorafgaand aan de fotoshoot te zijn voldaan. Je krijgt hier een aparte factuur van. Zodra dit is voldaan, ligt ook de datum van de fotoshoot vast. Na de fotoshoot ontvang je een factuur met het resterende bedrag en eventuele extra’s.  Je dient beide facturen zelf vooraf te controleren.

Op nabestellingen geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Producten worden binnen drie weken na betaling geleverd, tenzij vooraf anders aangegeven.

 

Voorwaarden boekingen:

-       Bij annulering/verplaatsing minder dan 24 uur van tevoren wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor de fotoshoot wordt 35% in rekening gebracht.

-       Bij fotografie op locatie hebben we vaak te maken met weersomstandigheden. Alleen bij regen (motregen uitgesloten), harde wind en wanneer het KNMI code rood afgeeft kan een fotoshoot kostenloos worden verplaatst. Wist je dat fotograferen met bewolking  vaak een mooier resultaat geeft dan fel zonlicht? Indien de fotoshoot wordt verplaatst, dan zal dit altijd binnen 4 weken zijn.

-       Bij kinderpartijtjes worden geen betalingen teruggestort als een van de genodigden op het laatste moment afvalt. De extra tijd die vrijkomt, wordt verdeeld over de andere kinderen.

-       Zeg jij af vanwege weersomstandigheden of om andere redenen? Dan worden de gewone annuleringskosten in rekening gebracht.

-       Zorg dat je op tijd bent! Ben je te laat, dan gaat dit van de gereserveerde tijd voor de fotoshoot af.

-       Mocht er tijdens het fotograferen blijken dat er door wat voor reden dan ook geen geschikte opnames gemaakt kunnen worden, dan dient er 30% van het fotoshootbedrag betaald te worden. Reiskosten dienen wel 100% betaald te worden. Dit moet al wel door de klant tijdens de shoot worden aangegeven, na selectie en bewerking is dit niet meer mogelijk.

-       In uitzonderlijke gevallen kan ervoor worden gekozen om de fotoshoot opnieuw te doen (als de fotografe dit aangeeft). Mocht de herhalingsshoot wederom niet tot geschikte opnames leiden, dan vindt er geen resitutie meer plaats.

-       Mocht het voor MEOgraphy om bepaalde reden onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak worden gemaakt. Als compensatie krijgt de klant 15 euro nabesteltegoed.

 

Voorwaarden foto’s & portretrecht:

-       Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming van MEOgraphy worden ingestuurd voor tijdschriften of online competities.

-       Publicaties in tijdschriften/kranten, commerciële websites, etc. zijn niet toegestaan zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming.

-       MEOgraphy behoudt ten alle tijden het auteursrecht. Elk gebruik van een foto waar geen toestemming voor is gegeven, wordt beschouwt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt MEOgraphy een vergoeding (van alle directe en indirecte schade) toe van minimaal driemaal de door MEOgraphy gebruikelijke gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van 350 euro.

-       Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

-       MEOgraphy kan gemaakte foto’s gebruiken voor haar online portfolio/website ter promotie. Heb je bezwaar tegen het online gebruik van de foto’s, geef dit van te voren duidelijk aan.

-       Mocht MEOgraphy foto’s willen gebruiken voor drukwerk, dan zal hiervoor altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan de klant.

-       MEOgraphy bewerkt de foto’s op een gekalibreerd scherm, zodat kleuren en helderheid goed worden afgestemd. Indien het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd, dan kan dit afwijken op dit beeldscherm. MEOgraphy is hier niet voor verantwoordelijk.

-       Door het digitaal leveren van de foto’s geeft MEOgraphy het drukwerk gedeeltelijk uit handen. Let op: niet alle afdrukken zijn hetzelfde. Wil je toch iets moois laten afdrukken? Stuur mij dan een mailtje, ik kan je tips geven waar dit het beste kan, zodat je het mooiste resultaat krijgt!

 

Privacy & persoonsgegevens.

-       MEOgraphy zal nooit persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, emailadres) van klanten openbaar maken of doorgeven aan derden.

-       Je ontvangt de nieuwsbrief van MEOgraphy alleen wanneer je zelf hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Onder elke nieuwsbrief staat een afmeld link.

 

Overig.

-       Het streven is om het material binnen de genoemde termijn af te leveren. Mocht er door ziekte, onverwachte omstandigheden of technische mankementen een en ander niet op tijd aangeleverd kunnen worden, dan wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

-       Klachten over het geleverde werk dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk bekend te worden gemaakt. 

-       Een foto van je kind of de zakelijke ondernemer is een interpretatie van de fotografe en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.

-       MEOgraphy is niet aansprakelijk voor enige schade of opzet. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

-       MEOgraphy behoudt het recht een fotoshoot te weigeren of te herroepen. 

- MEOgraphy hanteert tevens de algemene voorwaarden van de DuPho